!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Standhugget 98

2017-09-24

Nu finns strandhugget 98 tillgängligt.

Klicka här för att läsa det.

Strandhugget 97

2017-06-05

Nu finns Strandhugget 97 tillgängligt.

Klicka här för att läsa det.

Strandhugget 96

2017-03-13

Nu finns Strandhugget 94 tillgängligt.

Klicka här för att läsa det.

Strandhugget 95

2016-12-22

Nu finns Strandhugget 95 tillgängligt.

Klicka här för att läsa det.

God Jul!

 

Strandhugget 94

2016-11-12

Nu finns Strandhugget 94 tillgängligt.

Klicka här för att läsa det.

Information 2 nytt låssystem

2016-05-26

Information nytt låssystem Brf Mälarstrand 1 samt begäran om underlag! Svar senast den 3/6-2016!

Installation av systemet

Då har, lite tidigare än beräknat, startskottet gott!

På grund av en förlust av nycklar så beslutade styrelsen att skynda på installationen för att undvika extra kostnader för ett kortvarigt byte av cylindrar samt köp av nya nycklar till medlemmarna.

Redan den här veckan påbörjas kabeldragning (ni kanske redan har träffat på personalen från Alviks lås) och den pågår ca en vecka. Inriktningen är att därefter ska de nya porttelefonerna vid framdörrar samt knappsatserna vid sidodörrarna installeras. Detta görs förhoppningsvis under nästa vecka. Denna installation kommer att göras med bibehållande av befintlig dörrkod för att säkerställa funktionen. Veckan därefter (vecka 23) kommer, om låssystemet vid ytterdörrar fungerar som avsett, porttelefonerna att driftsättas.

Efter att ytterdörrarna och porttelefoner driftsatts kommer bokningssystemets komponenter att installeras för att driftsättas under vecka 24. Den gamla tvättstugebokningen kommer att användas parallellt med det nya bokningssystemet under ca en vecka till dess att vi vet att det fungerar som tänkt. Därefter kommer det gamla systemet ej användas längre. I samband med att bokningssystemet driftsätts kommer styrelsen att erbjuda någon form av visning vid några tillfällen för att förklara och förhoppningsvis demonstrera funktionerna och hur systemet ska användas. 

När allt det här fungerar då kommer samtliga cylindrar i föreningens allmänna dörrar att bytas. Detta räknar vi med att det ska genomföras under vecka 27. Allt för att vi ska ha en så säker miljö som möjligt under semesterperioden. När nycklarna fungerar i låsen då kommer möjligheten att använda enbart kod för att komma in genom ytterdörrarna att upphöra. Styrelsen har beslutat att i installationen ingår det två nycklar per hushåll för ettor och tvåor, tre nycklar för treor samt fyra nycklar för fyror och femmor. Det finns möjlighet att beställa fler nycklar till självkostnadspris. Det finns även möjlighet att beställa nycklarna med full eller begränsad behörighet. Full innebär att nyckeln kan komma åt alla dörrar där medlemmen har tillträde medan begränsad innebär att den endast fungerar för inpassering i huset samt i soprum, cykelrum och ev lägenhetsdörr

Efter semestern kommer sedan tilläggsinstallationer att göras av cylindrar på medlemmarnas dörrar samt eventuella tillhållarlås. Då kommer även beställda hänglås delas ut. Slutligen kommer postboxarna installeras (om det inte blir tid över innan semestern).

Underlag styrelsen behöver från medlemmarna

För att installationen ska gå så smidigt som möjligt behöver Alviks lås ha viss information. Det är därför av vikt att informationen i det word-dokument ni fått via mail skickas till styrelsen så fort som möjligt (underlaget kan även laddas ner här). Ett underlag per lägenhet krävs. Styrelsen ber eventuella andrahandshyresgäster att kontakta huvudägaren för att hen ska bli medveten om vår begäran. Skicka underlaget via email till:

Lassystem@BrfMalarstrand1.se

Märk mailet med: Begärt underlag Brf Mälarstrand 1

Observera att samtliga tabeller ska fyllas i och skickas in. Svar önskas senast fredagen den 3/6!

Dokument

160524 Information nytt låssystem Brf Mälarstrand 1 websidan.docx 2016-05-26
Blankett låssytem.docx 2016-05-26

Information 1 nytt låssystem

2016-05-17

Nu har styrelsen satt samman information kring det kommnade bytet av låssystem.

Klicka här för att läsa det.

Föreningsstämma 18 april

2016-04-18 kl 18:30 till 21:00

Måndagen den 18 april 2016
Kl. 19.00 Restaurang Stranden, Hornbergs strand 101.
Lättare förtäring från och med 18.30
Ordinarie föreningsstämma 2015

Dagordning

 1. Upprättande och förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

 

Styrelsen

Ny portkod

2016-02-16

Byte av portkod den 16 februari 2016.

Kod delas ut i postlådan.

Mvh

Styrelsen

Städ och trädgårdsdag

2015-10-04 kl 15:00 till 18:00

Viktig information om Bostadsrättstillägget.

2015-08-31

Det kollektiva bostadsrättstillägget som föreningen hittills har bekostat upphör efter den 31 augusti 2015. Varje bostadsrättsinnehavare måste teckna eget bostadsrättstillägg till sin egen hemförsäkring från och med 1 september 2015.

Garagestädning 26 maj

2015-05-26 kl 08:00 till 17:00

Tisdagen den 26 maj 08:00-17:00  utförs det garagestädning.

Garagen ska vara tomma denna tid.

Mvh

Styrelsen

Strandhugget 85

2015-03-01

Klicka här för att läsa senaste strandhugget

Extrastämma

2015-05-05 kl 19:00 till 20:00

Extrastämma tisdagen den 5 maj 2015 19.00 i Amfiteatern utanför 35:an. Vid regn återkommer styrelsen om annan mötesplats. Styrelsen kallar till extramöte med anledning av stadgeändringar. Extrastämman och anledningen därtill kommer att anslås på hemsidan och på anslagstavlan i respektive port. Kommer även att ligga som bilaga till kallelsen till årsstämman. 

Sista dag för motioner till årsstämman

2015-03-20

Skriv en motion om det är något du vill ändra på. Alla medlemmar i Mälarstrand 1 har rätt att lämna förslag till sin styrelse. I princip kan man föreslå allt möjligt så länge det handlar om bostadsrättsföreningen och vad den kan göra. Styrelsen behandlar alla motioner och lämnar alltid förslag till årsstämman. Om det kommer fram olika förslag under mötet så behandlas alla förslag så att deltagarna får bestämma i demokratisk ordning. Observera att motioner kan mailas men också ska motionen lämnas in till styrelsen med original underskrift, i styrelsens brevlåda i 33:an, senast den 20 mars 2015.

Årsstämma

2015-04-15 kl 18:30 till 21:30

Årsstämma den 15 april 2015 kl. 18.30.

Lokal:Restaurang Fazer, Lindhagens gatan 126.Kallelse till årsstämman läggs också ut på hemsidan och anslås på anslagstavlorna i trapphusen. Föreningen bjuder på lättare förtäring. Vi hoppas självklart på stor anslutning till mötet.

Dokument

Kallelse.pdf 2015-03-02

Styrelsemöte

2015-03-24 kl 19:00 till 21:00

Kontakta gärna styrelsen om det är någon fråga du vill ska tas upp.

Trädgårds- och städdag

2015-05-05 kl 18:00 till 21:00

Trädgårds- och städdag tisdagen den 5 maj från ca 18.00 – 21.00.  Före och efter extrastämman blir det trädgårdsfix och städning. Ca 18.30 blir det något grillat att äta. Vi samlas ute vid förråden för att få vidare info om vad som ska göras. Fler trädgårdsintresserade söks till trädgårdsgruppen. Om du är intresserad kontakta Anna Kremky i 33:an.

Något att tänka på och att göra inför städdagen är att fundera på och bestämma vilka av era cyklar som ska slängas. Styrelsen kommer att ta emot de cyklar som ni inte vill ha kvar och ansvara för att forsla bort dessa. Styrelsen kommer också att ”låsa” upp cyklar som i flera år stått fastlåsta i våra cykelställ och verkar sakna ägare.

Styrelsemöte

2015-02-17 kl 19:00 till 21:00

Kontakta gärna styrelsen om det är någon fråga du vill ska tas upp.

Trädgårdsmöte

2014-10-12 kl 13:00 till 14:00

Vi vet att trädgården engagerar många och föreslår därför ett trädgårdsmöte i anslutning till städdagen söndagen den 12 oktober 2014 kl. 13.00 – 14.00 där alla får möjlighet att vara med och diskutera en långsiktig lösning för trädgården och rabatterna i direkt anslutning till våra portar. Utgångspunkt: hur ska trädgård och rabatter utformas för att passa in i närområdet, vara propert, enhetligt, tåligt och lättskött?
En önskan finns inom styrelsen att en kontaktperson utses för föreningens trädgårdsarbete. 

Höststädning

2014-10-12 kl 14:00 till 16:00

Vi hjälps åt att städa våra allmänna utrymmen ute och inne. Det är också en möjlighet att träffa grannarna.

Utskriftvänlig version