!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringsskydd


I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel. Denna träder in om Du blir vållande till en skada.
Om t.ex. en vattenskada uppstår i lägenheten eller hos grannen beroende på att Din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman kan Du bli skadeståndsskyldig.
Därför har Du all anledning att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg  omgående om Du inte redan har en.
Eftersom bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin lägenhet än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar för ej ersättningsbara genom normal hemförsäkring, och ej heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen - ett s.k. bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på den egendom bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
Även fast inredning som ägs av bostadsrättshavaren ingår i bostadsrättstillägget.


OBS! Förvara inte stöldbegärlig egendom på vind eller i källare. Vid inbrott kan detta äventyra möjligheten att få ersättning.
I din lägenhet sitter en säkerhetsdörr av fabrikatet Swedoor. Anmäl detta till Ditt försäkringsbolag så kan Du få lägre premie på Din hemförsäkring. För normala hemförsäkringar finns inga krav på godkända låsenheter.
Först när s.k. höga lösöresvärden föreligger finns sådana krav. Vid s.k. extra höga lösöresvärden finns dessutom krav på fönsterlås, fönstergaller etc. Beloppsgränserna för höga och extra höga lösöresvärden varierar dels mellan försäkringsbolagen och dels inom landet. Kontakt Ditt försäkringsbolag för att få information om gällande regler.