!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skyddsrum

 

På senare tid har frågan om skyddsrum i Stockholm aktualiserats i massmedia. I vår bostadsförening finns skyddsrum i källaren till Kristinebergs Strand 31 och 33. Skyddsrum finns också i grannföreningen Kristinebergs Strand 27 och 29. Som alla kunnat konstatera utnyttjas skyddsrummen under fredstid som lägenhetsförråd. Redan idag finns all utrustning som behövs för att ställa om dessa utrymmen till skyddsrum lagrade i låsta förråd i våra källare. Våra skyddsrum blev senast 2014 föremål för inspektion, vilket ledde till viss ombyggnad.
Skyddsrummen är inte enbart avsedda för de som bor i fastigheten utan alla som är i behov av skyddsrum ska, om läget så kräver, kunna söka skydd i närmaste skyddsrum.
Det är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ger ut råd och föreskrifter om skyddsrum.  På dess hemsida finns mer att läsa om kring skyddsrumsfrågan.
Där finns också en karta över befintliga skyddsrum, t.ex. på Kungsholmen. Där kan man konstatera att bland annat nybebyggelsen i Hornsberg saknar skyddsrum.  2002 försvann nämligen kravet på att inrätta skyddsrum i nybebyggelse. 
Ytterligare information kommer efterhand på föreningens hemsida.

Uppdaterad 2017-11-21