!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Info till nyinflyttade

 

För främst nyinflyttade har bifogade informationsmaterial utformats. Det är avsett att ge en kortfattad information om föreningen, bostaden och gemensamma nyttigheter. Det kan lämpligen skrivas ut och överlämnas i pappersform av husvärden så snart som möjligt när nya medlemmar i föreningen flyttar in.  

Dokument

Från A - Ö 2018-03-22.pdf 2018-03-22
Mälarstrand A to Z, english version 2018-03-22.pdf 2018-03-22

Uppdaterad 2017-12-15