!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallshantering

 

Sopor/kompostering/återvinning

Tömningsintervaller av avfall och kompostkärl:

2 st 660 (avfall)liters kärl per hus hämtas 1 ggr/vecka på onsdagar

2 st 140 (kompost) liters kärl per hus hämtas 1 ggr/vecka på tisdagar

 

Återvinningskärl töms:

Tidningar, varje vecka

Glas, var 14:e dag

Plast och metallförpackningar, 1 gång/månad

Pappersförpackninga, var 14:e dag

Grovsoprum

Tillsammans har vi ett grovsoprum i fastigheten Olof Dalins väg 20.

En stor tillgång som förenklar livet för oss – men det är också något vi tillsammans måste ta ansvar för och hjälpas åt att sköta!

Genom åren har vi haft återkommande problem med att saker som borde lagts i de gröna kärlen istället har placerats på golvet, att pappemballage inte placerats hopvikta i vagnarna och att större skrymmande möbler lyfts in i soprummet i hopp om att "någon annan" ska ta hand om dessa. Företaget som har ansvar för att forsla bort det som finns i grovsoprummet har inte som uppgift att städa upp efter oss eller ta sådant som inte har lagts i de för ändamålet avsedda kärlen. Låt oss tillsammans hjälpas åt att undvika dessa onödiga problem!

 Detta gäller i grovsoprummet:

  1. De saker vi lämnar i grovsoprummet placerar vi i kärlen eller på vagnarna. Ingenting får ställas på golvet. Det innebär att sådant som inte får plats i sopkärlen, t.ex. möbler, kasserad köksutrustning måste man själv transportera bort till en återvinningscentral.
  2. All pappersemballage viks ihop innan de ställs på vagnarna.
  3. El-artiklar, glödlampor och småbatterier sorteras och läggs i respektive kärl.
  4.  I grovsorummet finns det bokhyllor. Ett system där du kan ställa böcker du inte vill slänga men fritt fram att ta med en annan spännande bok. 

Stockholms Miljöstationer och återvinningscentraler:

se www.återvinningstockholm.se

Skänk dina hela och fina saker istället för att slänga dem

 

Uppdaterad 2018-04-16