!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsbeskrivning

 

Beskrivning av fastigheten

Fastighetsbeteckning:

 

Kräftan 6, Stockholm

Adress:

 

Kristinebergs Strand 31 - 35

Tomtens areal:

 

3 654 m2

 

Bruksarea ovan mark:

 

7 454 m2

 

Lägenhetsarea:

 

6 564,5 m2

 

Byggnadens utformning:

 

Tre bostadshus med sju våningar samt källare

Antal bostadslägenheter:

 

82

 

 

Föreningens anordningar och utrymmen

 • Byggnaderna är anslutna till fjärrvärme
 • Undercentral fjärrvärme i hus 7
 • Elcentral och städrum
 • Kabel- TV och fiber för internetanslutning
 • Hissar och hisschakt
 • Soprum
 • Lägenhetsförråd, i skyddsrum hus 7 och 8
 • Tvättstugor
 • Cykel- och barnvagnsrum
 • Styrelselokal, dusch, WC och bastu i hus 7
 • Övernattningsrum med WC/dusch i hus 8
 • Entréer och trapphus
 • Gårdshus
 • Postboxar

Parkeringsanläggningar, gemensamma för fastigheterna Kräftan 7, 8 och 9

 • Bilplatser i garage, beläget på nedre plan på fastigheten Kräftan 9
 • Bilplatser i carport samt öppna platser på kajen

Övriga gemensamhetsanläggningar

 • Markanläggningar, gemensamma för fastigheterna Kräftan 6,7,8 och 9
 • Kvartersgator, lekplats, grönområde och gångvägar/parkvägar
 • Trappa och körväg/gångväg ner till kaj
 • Pumpstation
 • Avlopp, dagvatten och perkolationsmagasin
 • Grovsoprum i hus 3, beläget på Kräftan 5

Servitut

Stockholms Stad äger rätt att utan ersättning inom föreningens fastighet bibehålla, förnya, använda och underhålla allmän gång- och cykelväg samt allmänna ledningar.

Kortfattad byggnadsbeskrivning

Grundläggning:  Bottenplatta av betong på pålar
Stomme:  Betong
Ytterväggar: Puts, regelstomme med isolering,gipsskivor.

Lägenhetsskiljande väggar och bärande väggar i övrigt:

Betong, alt regelstomme med isolering och gipsskivor
Innerväggar, ej bärande:  Gipsskivor på regelstomme
Yttertak:  Plåt, takstolar av trä, isolering
Trappor: Förtillverkad betong med beläggning av cementmosaik
Fönster och fönsterdörrar: Trä, kopplade 2+ 1 glas, aluminiumbeklädda
Entrépartier:   Ek
Balkonger: Betong, räcke av lackerad aluminium

 

Värme och ventilation

Fjärrvärme. Frånluftsventilation, tilluft via uteluftsventiler placerade under fönster bakom radiatorer.