!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Markis och balkong

 

Direktiv och riktlinjer beslutade i samråd mellan styrelsen och arkitekten för att området skall få ett fint och trevligt helhetsintryck.

Markiser

Sätt gärna upp markiser. De ger ett utmärkt solskydd och området trivsam karaktär.

Följande gäller dock:

  1. 1. För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har bostadsrättsföreningarnas respektive styrelser beslutat att samtliga markiser skall ha enhetlig grön kulör och vara i fabrikat Prosol Dickson Constant nr 0003.

Givetvis är andra, fabrikat tänkbara men i så fall måste markisvävens kulör godkännas av styrelsen (som har vävprov för utlåning).

  1. 2. Välj manuell markis utan motordrift. Markisen skall fästas direkt på fönstersnickerierna - infästningen bör utföras av fackman.

För den som bor högst upp med takterrass eller balkong utan tak gäller att infästning av exempelvis ledarmsmarkis direkt i vägg har förberetts - kontakta styrelsen för direktiv!

Persienner

Välj mellanliggande vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. Anlita fackman för montage av persienner.

Enligt samstämmigt beslut i styrelser tillåtes icke utvändiga, utanpåliggande persienner!

 

Inglasning av balkonger och terrasser

Sikt från bakomliggande hus via framförliggande byggnaders burspråk och balkonger har studerats noga under projekteringen.

Ett villkor från Stadens sida beträffande utformning av burspråk och balkonger var att inglasning och skärmväggar vid balkonger, terrasser och uteplatser ej får utföras, vilket också beslutats i samtliga styrelser.

Dessutom skall påpekas att inglasning i speciella miljöer såsom Krinstinebergs Strand är bygglovspliktiga och att Staden inte kommer att bevilja inglasning.

Skärmväggar, uteplatser, staket etc

Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg etc. får inte ske utan styrelsens godkännande.

Balkongarmatur

För hela Krinstinebergs Strand har armatur till balkonger tagits fram i fabrikat Defa 001 (ljuskälla PL 9W vit).

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp utan styrelsens godkännande.