!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Egna installationer

 

Både av säkerhetsskäl och för att garantin skall gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Följ fabrikantens anvisningar för montering liksom de regler som gäller för just Dina förhållanden.

Vattnet måste stängas av innan maskiner ansluts till vattennätet. Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka. Om Du är osäker så kontakta Din fastighetsförvaltare.

Tvättmaskin, torktumlare

Utrymme för tvättmaskin och torktumlare eller torkskåp finns i badrummet. Att placera tvättmaskinen i köket eller annat utrymme där det inte finns golvbrunn är mycket mer riskabelt ur vattenskadesynpunkt. Det ställer större krav på att tvättmaskinen hålls under uppsikt.

Förberedd anslutning för el, vatten och avlopp finns framdragen. Tvättmaskinsavloppet måste kompletteras med ett vattenlås innan det ansluts till det framdragna avloppet. Vattenlåset finns att köpa hos försäljare av hushållsmaskiner. Torktumlare och torkskåp måste vara av kondenstyp. Evakueringstumlare och evakueringstorkskåp som ansluts till frånluftsventilen får ej installeras, eftersom dessa sätter igen fläktar och ventilationskanaler med ludd på mycket kort tid.

 

Diskmaskin

Förberedelser är gjorda för diskmaskin. Ett av skåpen bredvid diskbänksskåpet är uttagbart. Ett antal skruvar i skåpsidorna måste demonteras först. Eluttag finns under diskbänken liksom avsättning för vatten och avlopp.

Avstängningsventilen för vattnet är placerad på diskbänksblandaren. Denna skall stå i läge stängd då diskmaskinen inte används.