!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Säkerhet och skydd

Säkerhet och skydd

Livsviktig barnsäkerhet

Varje år skadas många barn under lek i hemmet. Att eliminera barnolycksfall helt och hållet vore naturligtvis önskvärt. Men man kan begränsa dem genom en rad olika åtgärder. Många av dessa förebyggande åtgärder kan Du själv vidta.

Ökad säkerhet - Lätt som en barnlek

Fönster och balkongdörrar kan vara riskabla för småbarn. Se först och främst till att befintliga spärrar är kopplade. Du kan ytterligare reducera risken för olycksfall genom att koppla fönsterkedjor eller hakar på fönster och balkongdörrar. Undvik att ställa möbler så att barnen kan klättra upp på dem och falla mot rutan.

Vid matlagning ser Du förstås till att handtag på pannor och kastruller är vända inåt. Dessutom bör Du använda ett hällskydd och skydd för ugnsluckorna. Ett tipp skydd finns monterat i väggen som hindrar spisen från att välta. Se till att spärren till ugnsluckan verkligen fungerar.

Förvara knivar, saxar och tändstickor så att de små inte kan komma åt dem. Lås helst in dem! Har Du en trappa inne i bostaden kan Du förebygga olyckor med grind och halkskydd. Grinden finns att köpa i barnvagnsaffärer eller i varuhus.

Flera farliga fällor

Kontrollera att sladdar inte blivit skadade. Tänk på att banankontakter till bordsantenner, hobbyleksaker etc, är livsfarhga om de av misstag ansluts till elnätet. Förvara all medicin och alla kemikalier utom räckhåll för barnen. Helst i låsta utrymmen

Tvättmedel, sprit och cigarettfimpar hör inte heller ihop med barn!

 

Hemförsäkring

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel. Denna träder in om Du blir vållande till en skada.

Om t.ex. en vattenskada uppstår i lägenheten eller hos grannen beroende på att Din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman kan Du bli skadeståndsskyldig.

Därför har Du all anledning att teckna en hemförsäkring omgående om Du inte redan har en.

Eftersom bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin lägenhet än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar för ej ersättningsbara genom normal hemförsäkring, och ej heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen - ett s.k. bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

  1. den egendom bostadsrättshavaren: är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
  2. fast inredning som ägs av bostadsrättshavaren.

OBS! Förvara inte stöldbegärlig egendom på vind eller i källare. Vid inbrott kan detta äventyra möjligheten att få ersättning.

I Din lägenhet sitter en säkerhetsdörr av fabrikatet Swedoor. Anmäl detta till Ditt försäkringsbolag så kan Du få lägre premie på Din hemförsäkring. För normala hemförsäkringar finns inga krav på godkända låsenheter.

Först när s.k. höga lösöresvärden föreligger finns sådana krav. Vid s.k. extra höga lösöresvärden finns dessutom krav på fönsterlås, fönstergaller etc. Beloppsgränserna för höga och extra höga lösöresvärden varierar dels mellan försäkringsbolagen och dels inom landet. Kontakt Ditt försäkringsbolag för att få information om gällande regler.

"Operation märkning"

Märkta föremål är svårsålda. Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöldbegärliga är att märka dem med t.ex. sitt personnummer.

Hos polis och försäkringsbolag kan man få låna märkpennor. Man får då också en liten skylt att fästa på dörren.

 

Utskriftvänlig version