!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering och källsortering

Sophantering och källsortering

Varje lägenhet är utrustad med fyra kärl placerade i diskbänksskåpet. Dessa är avsedda att användas till källsortering av hushållssopor i valfria fraktioner. Soprum finns för våta sopor och källsorteringsdel för bl.a. glas, papper och batterier. Det är viktigt att så många som möjligt hjälps åt att sortera sina sopor, dels för miljöns skull och dels för att det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen.

Det finns även ett speciellt grovsoprum. Detta ligger vid infarten till det nedre garaget hus 3.

För personer med rörelsehinder finns ett sopskåp. Detta öppnas med en särskild nyckel som kan erhållas från förvaltningen.

 

Källsortering

Rengör: Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka.
Det är viktigt att det inte finns matrester eller liknande som luktar illa och är ohygieniskt.
Separera: Består förpackningen av mer än ett material, försök om möjligt att skilja dessa åt.
En margarinförpackning går t.ex. enkelt att ta isär, medan sprayburkens
pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning
består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det
viktmässigt dominerande materialet.

Vik ihop: Böj in vassa lock på konservburken, platta till och vik ihop.
Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både för dig och på återvinningsstationen. (Låt dock plast- och metallförpackningar ligga lösa i behållaren.)

För allas trevnad samt för att föreningen ska slippa onödiga kostnader är det mycket
viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla ordning i soprummen och lägger saker där de ska ligga.

Farligt avfall

Detta är avfall som är farligt för miljö och människa. Lämna det till miljöstationerna som finns på vissa bensinstationer. Vissa färghandlare tar emot sådana produkter som de säljer.
OBS: Spola inte ner detta avfall i avloppet. Exempel på farligt avfall:

 1. Färg-, lack- och limrester
 2. Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit, aceton
 3. Bilbatterier
 4. Diverse oljor, t.ex. spill-, smörj- och motorolja
 5. Fotokemikalier, t.ex. framkallare och fix
 6. Rengöringsmedel, t.ex. silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel,
  golv- och ugnsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel
 7. Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel
 8. Diverse kemikalier, t.ex. batterisyra, saltsyra, fosforsyra, ammoniak, lut och kalklösare
 9. Kvicksilverhaltigt material, t.ex. äldre febertermometrar
 10. Sprayburkar som inte är helt tomma

Mediciner

Överblivna läkemedel bör lämnas in till apoteket och inte kastas i toaletten eller i hushållssoporna. Kontakta närmaste Apotek för mer information eller se www.apoteket.se.


Hushållssopor

Sortera alltid ut farligt avfall, el- och grovavfall. Knyt ihop soppåsen väl. Låt blöta sopor rinna av innan de läggs i påsen och förpacka noga sådant som kan skära och skada hämtpersonalen.

 

Batterier

Här kan du lämna alla slags batterier förutom knappcellsbatterier och uppladdningsbara batterier, de återlämnas till inköpsstället.

 

Tidningar

Tänk på att eventuella papperspåsar som du sparat tidningarna i inte ska
läggas här utan i kärlet för papper.
Det här kan du sortera
 • Dags- och veckotidningar
 • telefonkataloger
 • trycksaker/reklamblad
 • vanligt skrivpapper
  Lämna inte
 • Böcker
 • kartonger
 • kuvert (hushållsavfall)
 

Papper (kartonger av olika slag)

I kärlen för papper lämnar du förpackningar som till minst hälften
består av papper. Rengör vid behov förpackningen och vik ihop den.
Du kan även lägga mindre förpackningar i större så tar de mindre plats både för dig och återvinningsstationen.
Det här kan du sortera
 • Flingpaket
 • tvättmedelsförpackningar
 • papperspåsar
 • omslagspapper,
 • pastapaket
 • mjölk- och juiceförpackningar
 • sockerpåsar
 • hundmatsäckar
 • bärkassar i papper
 • blompapper
 • presentpapper
 • skokartonger
 • toarullar
 • wellådor till apparater
 • bokomslag
  Lämna inte
 • Tidningar
 • broschyrer
 • reklamblad
 • kontorspapper och andra pappersprodukter som inte är förpackningar
 • kuvert (hushållsavfall)
 

Metallförpackningar

Förpackningarna ska vara rena, torra och tomma.
Öppna gärna botten på konservburkarna om det går och platta till dem.
Plastpåsar med aluminiumskikt, t.ex. en chips- eller kaffepåse,
testar du genom att knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen av en boll,
består den mest av metall och sorteras som metallförpackning. Vecklar den ut sig,
består den mest av plast och sorteras som mjuk plastförpackning.
Det här kan du sortera
 • Konservburkar
 • metallock
 • metallkapsyler
 • aluminiumfolie och -formar
 • tomma sprayburkar
 • tuber
 • dryckesburkar utan pant,
 • penseltorra färgburkar,
 • värmeljusbehållare
 • folie på matbehållare (t.ex. crème fraiche, leverpastej)
 • skruvkorkar
  Lämna inte
 • Metallskrot (grovavfall),
 • VVS-detaljer (grovavfall)
 • elektronik och elartiklar (grovavfall)
 • stekpannor (grovavfall)
 • skruvar (grovavfall) och annat som inte är förpackningar (grovavfall),
 • dryckesburkar med pant (lämnas i butik),
 • burkar med färgrester (farligt avfall)
 • lim (farligt avfall),
 • lösningsmedel (farligt avfall),
 • sprayburkar som inte är helt tomma (farligt avfall)
 • metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper (se knyckeltest tidigare i detta stycke).
 

Glas (färgat och ofärgat)

Det finns olika kärl för färgat respektive ofärgat glas. De ska vara tomma och ursköljda.
Ta bort kapsyler och lock av plast och metall och lägg dem i respektive insamlingskärl.
Det här kan du sortera
 • Glasflaskor
 • glasburkar
 • vin- och spritflaskor
  Lämna inte
 • Porslin (grovavfall)
 • keramik (grovavfall)
 • glödlampor (grovavfall)
 • speglar (grovavfall)
 • dricksglas (grovavfall)
 • plexiglas (grovavfall)
 • kristallglas (grovavfall)
 • 33 & 50 cl dryckesflaskor med pant (lämnas i butik)
 

Hårdplast

Det kan vara svårt att skilja mellan hård och mjuk plast.
Prova då att knyckla ihop förpackningen till en boll.
Går den att knyckla ihop utan att spricka är det en mjuk plastförpackning.
Spricker den är det en hård plastförpackning.
Om den inte går att knyckla ihop överhuvudtaget är det också en hård plastförpackning. Förpackningarna ska vara rena, torra och tomma. Skruva av korkar och lock.
Det här kan du sortera
 • Ketchupflaskor
 • Saftdunkar
 • Plastkorkar
 • Plastlock
 • plastburkar
 • plastdunkar
 • små hinkar (t.ex. för sylt)
 • plastflaskor
  Lämna inte
 • Plastpåsar
 • folie
 • snören
 • de delar av förpackningen som inte består av plast
 • plastleksaker (grovavfall)
 • plastmöbler (grovavfall)
 • tvättkorgar (grovavfall)
 • produkter som inte är förpackningar (grovavfall)
 • plastflaskor med pant (lämnas i butik)
 • stora förpackningar som inte går ner i behållaren (grovavfall)
 

Mjukplast

Mjukplasten energiåtervinns på ett bra sätt genom förbränning och omvandlas till värme och el.
Därför sorteras ingen mjukplast i Stockholms stad. De ska istället läggas direkt i soppåsen.
Det kan vara svårt att skilja mellan hård och mjuk plast.
Prova då att knyckla ihop förpackningen till en boll.
Går den att knyckla ihop utan att spricka är det en mjuk plastförpackning. Spricker den är det en hård plastförpackning.
Om den inte går att knyckla ihop överhuvudtaget är det också en hård plastförpackning.
Plastpåsar med aluminiumskikt, t.ex. en chips- eller kaffepåse, testar du också genom
att knyckla ihop den. Behåller den formen av en boll, består den mest av metall och sorteras som metallförpackning.
Vecklar den ut sig, består den mest av plast och sorteras som mjuk plastförpackning.

Exempel: Bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film,
innerpåsar i t.ex. müslipaket, frigolit


Grovsopor

Grovsopor är, per definition, allt överflödigt löst från hemmet som inte utgör hushållsavfall. Endast sådant som kommer från hem inom vårt bostadsområde får avlämnas i grovsoprummet. Följande begränsningar finns dock:

 1. Byggnadsmaterial av olika slag inklusive, garderober, köksskåp och diskbänkar, liksom hushållsmaskiner som kyl, frys, spis, torktumlare, disk- och tvättmaskin utgör inte grovsopor och får inte lämnas i grovsoprummet.
 2. Färg, inklusive färgburkar med färgrester, kemikalier, lösningsmedel med mera får inte heller lämnas i grovsoprummet.
 3. Allt som har med bil och båt att göra (dunkar, däck, bilbatterier, säten med mera) omfattas inte heller av vårt avtal med entreprenören SITA och får därför inte lämnas i grovsoprummet.

Var och en måste själv ordna så att det som inte får lämnas i grovsoprummet i stället kommer till återvinningsstation, exempelvis till den i Östberga.

Grovsoporna skall sorteras enligt anvisningar i grovsoprummet. Kartonger skall plattas till/skäras isär och staplas sammanpressade i de särskilda häckarna för kartong. Ju mer vi kan minska volymen desto lägre blir våra kostnader! Här följer några förtydligande gällande avfallet.

Elavfall

Saker som drivits med sladd eller batteri, t.ex. diverse småapparater såsom klockor, leksaker, hushållsapparater och verktyg; ljuskällor såsom glödlampor, lågenergilampor, lysrör och armaturer; eltillbehör såsom sladdar och uttag; IT-, audio- och viedeoutrustning såsom TV, video, radio, stereo, datorer och kameror.

Icke brännbart grovavfall

Hit räknas saker som är av metall, porslin, kreamik, gips, spegelglas, verktyg, persienner, dricksglas, plexiglas, kristallglas och diverse blandmaterial såsom resårmadrasser.

Brännbart grovavfall

Hit räknas saker av trä (t.ex. möbler, pall och emballage), plast, gummi, frigolit och papper.


Index för källsortering

Förpackning

Sorteras som

Affischrulle Papper
Aluminiumfolie (t.ex. leverpastej, mjukost, youghurt) Metall
Aluminiumform Metall
Bag-in-box  
- vinkartong, -låda Papper
- påse med tapp Mjukplast (hushållsavfall)
Bakform, folie Metall
Bakform, papper Papper
Bananlåda Papper
Blompapper Papper
Bärkasse, papper Papper
Cellofan Mjukplast (hushållsavfall)
Chipspåse, papper Papper
Chipspåse, plast Mjukplast (hushållsavfall)
Chokladkakspapper Papper
Cigarettask (utan plasthölje och folie) Papper
Dunk, plast Hårdplast
Engångsservis, metall Metall
Engångsservis, papper Papper
Engångsservis, plast Hårdplast
Engångsglas/mugg, plast Hårdplast
Engångsglas/mugg, papper Papper
Frigolit Mjukplast (hushållsavfall)
Färgburk, metall Metall
Färgburk, plast Hårdplast
Glasburk, färgad Färgat glas
Glasburk, ofärgad Ofärgat glas
Glasflaska, ej pant, färgad Färgat glas
Glasflaska, ej pant, ofärgad Ofärgat glas
Grillkycklingpåse Papper
Hushållspappersrulle Papper
Juiceförpackning Papper
Kakburk, metall Metall
Kapsyl, metall Metall
Kartong (t.ex. pasta, ägg, vin) Papper
Konservburk Metall
Kort, plast Hårdplast
Köttråg, frigolit Mjukplast (hushållsavfall)
Lock, metall Metall
Lock, plast Hårdplast
Metallhandtag från hinkar Metall
Medicinkarta för tabletter Metall
Mjölkförpackningar Papper
Omslagspapper Papper
Papperspåse (t.ex. mjöl, godis, socker) Papper
Plastburk (t.ex. keso, crème fraiche) Hårdplast
Plastflaska, ej pant Hårdplast
Plastflaska (t.ex. schampoo, ketchup, diskmedel) Hårdplast
Plastfolie Mjukplast (hushållsavfall)
Plastpåse (t.ex. bärkasse, fryspåse, brödpåse) Mjukplast (hushållsavfall)
Presentpapper/julpapper Papper
Skumplast Mjukplast (hushållsavfall)
Smörask, pappersdelen Papper
Smörask, plastdelen Hårdplast
Snusdosa, lös Papper
Snusdosa, portion Hårdplast
Snusdosa, lock Hårdplast
Sprayburk, tom, metall Metall
Sprayburk, tom, plast Hårdplast
Stålband Metall
Sugrör Mjukplast (hushållsavfall)
Sylthink Hårdplast
Toalettpappersrulle Papper
Tub, plast (Låt korken vara kvar!) Mjukplast (hushållsavfall)
Tub, metall (Låt korken vara kvar!) Metall
Vakuumförpackning (t.ex. för ost, korv, färsk pasta) Mjukplast (hushållsavfall)
Vadderat kuvert Papper
Vitaminrör/medicinrör Metall
Wellpapp Papper
Värmeljushållare Metall
Öl- och läsktråg Papper

 

Utskriftvänlig version