!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

El, värme, vatten och ventilation

 

El

Lägenhetens el-central är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut bör Du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I el-centralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Jordfelsbrytaren slås på igen via en kontakt i el-centralen. OBS! Det är viktigt att ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit ifrån innan den slås på igen. Kontakta fackman om Du inte kan hitta felet på egen hand. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med livsfara. Samtliga eluttag utom för kyl och frys samt ett lamputtag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater kan även anslutas till jordade uttag. Exempel på sådana apparater kan vara elvisp och hårtork. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat s.k. Fi-märke.

 

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

Elmätarna och huvudsäkringarna är placerade i trapphuset eller i ett eldrum i entréplanet. Kontakta fastighetsförvaltningen om Du önskar läsa av Din mätarställning.

Automatsäkringar: Inga proppar behövs.


Värme

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa regleras med ett inställningsvärde som motsvarar önskad temperatur enligt bifogat broschyrblad. Golvvärmen i duschrummen regleras med en termostatventil placerad i duschrummet. Det är viktigt att termostaten inte täcks för, eftersom känselkroppen som skall känna av rumstemperaturen då inte kan läsa av rätt temperatur.

Ha inte för varmt i lägenheten. Vi rekommenderar 21 °C i rumstemperatur. Sänker man värmen mår man bättre och dessutom sparar man energi.

Radiatorerna är fällbara för att underlätta städarbetet bakom elementen och för att göra filtret för tilluften åtkomlig för rengöring eller byte.

 


Vatten

Lägenheten är förberedd med vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin.

Se instruktionerna för inkoppling under flik Egna installationer.

Om Du skulle råka ut för en vatten skada skall Du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller gemensamt bakom en lucka i ett schakt. Ta reda på var ventilerna är placerade så att Du snabbt kan stänga av vattnet om olyckan är framme.

I nedan bifogade dokument finns en beskrivning av hur man gör ren golvbrunnen i badrummet.

 


Ventilation

Ventilations­systemets funktion är i princip att en frånlufts­fläkt på vinden suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd.

Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via tilluftdon i sov- och vardagsrum. Innan luften når rummet förvärms den bakom de fällbara radiatorerna. Ställ in friskluftintagen rätt i lägenheten:
Friskluften till lägenheten kommer via luftintagen bakom radiatorerna. Innanför ovansidan av radiatorerna sitter vanligen tre spjäll, som går att skjuta in mot väggen (stängda) eller ut från väggen (öppna). Särskilt under den kalla årstiden ska dessa spjäll stå stängda. Då kommer friskluften att passera filtret bakom elementet och sedan värmas upp innan luften når rummet.
Om spjällen står öppna kan det uppstå kallras vid fönstret och kalldrag i rummet och det blir svårare att ställa in rätt rums-temperatur.  För t.ex. pollenallergiker kan det vara särskilt värdefullt att filter-funktionen utnyttjas under vår och sommar. 

Frånluftsflödet i köket sker genom spiskåpan ovanför spisen. Spiskåpan får inte förses med frånluftfläkt eftersom det kan påverka hela husets ventilation.  Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att flödet ej skall försämras. (se bifogad broschyr under flik Bruksanvisningar)

Ventilations­systemet är utrustat med ute-temperaturreglering. Detta innebär att vid låga utetemperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönsterna. Eftersom luft­flödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetemperaturer.

Tilluftdonen, placerade bakom de fällbara radiatorerna, är utrustade med ett filter av typ F85. Detta filter bör  tas ut och rengöras med dammsugare ett par gånger om året.

Föreningen ombesörjer filterbyte med jämna mellanrum.

 

 

Rubba inte inställningen av ventilerna eller sätt igen dem för då kan hela ventilations­systemet råka ur balans. Det påverkar i sin tur även uppvärmningen. För att ventilations­systemet ska fungera tillfredsställande måste det vara balans mellan till- och frånluften i lägenheten. Sätter man igen ventiler rubbas balansen och man kan råka ut för fukt- och mögelskador.

I nedan bifogade dokument finns beskrivet hur man gör ren kåpan till lägenhetens ventiler till frånluften (DYBA resp. KGEB).

Vädra rätt när Du lagar mat

Öppna inte köksfönstret. Gör Du det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs luft och matos ut i resten av lägenheten. Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället Och ha dörren till köket stängd. Gör Du så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det angränsande rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket.

Vädra  inte i köket när Du lagar mat.

 

Dokument

BYBA Instruktion.pdf 2014-09-14
Golvbrunn hålla rent.pdf 2014-09-14
Golvbrunn skötselinstruktioner.pdf 2014-09-14
KGEB Instruktion.pdf 2014-09-14

Uppdaterad 2017-11-22