!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trädgård

Trädgård

Områdena runt och mellan föreningarna Mälarstrand 1, 2, 3 och Kräftan 1620 är tomtmark som tillhör de olika föreningarna. Av praktiska skäl skall området i mitten skötas gemensamt med hjälp av en samfällighet.

Två vägar eller stigar i området skall skötas av stadsdelsförvaltningen och det är dels stigen från "badbryggan" som går genom hela området förbi tennisbanor och fotbollsplan och dels vägen från Olof Dahlins väg via trapporna ner till Kristinebergs Strand. Skötseln av dessa vägar gäller både sommar och vinter.

Vi skall därmed själva stå för skötseln då det gäller gräs och planteringar i husens direkta närhet samt området mellan 31:an och 33:an. För detta ändamål har vi i trädgårdsförrådets norra del trädgårdsverktyg. Nyckeln till förrådet finns i respektive tvättstuga

Utskriftvänlig version