!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Flaggning

 

   
Det går att låna föreningens flagga om man vill flagga på privata högtidsdagar - kontakta då info@brfmalarstrand1.se.  

Allmänna flaggdagar

 • Nyårsdagen den 1 januari
 • 28 januari - Konungens namnsdag
 • 12 mars - Kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april - Konungens födelsedag
 • 1 maj - Första maj
 • Pingstdagen
 • 6 juni - Sveriges Nationaldag
 • Midsommardagen
 • 14 juli - Kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti - Drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen
 • 24 oktober - FN-dagen
 • 6 november - Gustaf Adolfsdagen
 • 10 december - Nobeldagen
 • 23 december - Drottningens födelsedag
 • 25 december - Juldagen

Historik

Vår flaggas historia kan föras tillbaka till mitten av 1500-talet. Modellen hämtades säkerligen från Danmark, som sedan länge hade den röda och vita korsflaggan Dannebrogen som symbol. Färgerna kommer från riksvapnets tre gyllene kronor i blått fält.

Flaggfester har hållits på Skansen från 1890-talet och från 1916 har vi mera officiellt och över hela landet firat Svenska flaggans dag den 6 juni, datum för Gustav Vasas val till Sveriges konung 1523 och för den regeringsform av år 1809, som stadfäste viktiga medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom. Sedan 1983 har denna dag fått rang av nationaldag.

(Källa: Riksarkivet)