!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfällighet

 

Föreningens fastighet (Kräftan 6) ingår i en gemensamhetsanläggning tillsammans med fastigheterna Kräftan 7, Kräftan 8 och Kräftan 9.

Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening där vår förening representeras av vår styrelse eller av vår styrelse utsedd.  Anläggningen omfattar markytor med planteringar, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom Kräftan 9.

Samfällighetsföreningen har utformat en gemensam policy (se nedan) för utformning och skötsel av de gemensamma markytorna och dess planteringar. Inom ramen för samhällighetsföreningen finns en trädgårdsgrupp som genomför regelbunden marksyn tillsammans med representant för HSB trädgård och tar initiativ till upphandling av markskötseln.

 

Dokument

Tradgårdspolicy Samfälligheten.pdf 2017-11-07

Uppdaterad 2017-11-21