!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfällighet

Samfällighet

Föreningens fastighet (Kräftan 6) ingår i en gemensamhetsanläggning tillsammans med fastigheterna Kräftan 7, Kräftan 8 och Kräftan 9.

Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Anläggningen omfattar markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom Kräftan 9.

 

Trädgårdspolicy Samfälligheten

20130905 - Klicka nedan för att läsa Trädgårdspolicy Samfälligheten

Dokument

Tradgårdspolicy Samfälligheten.pdf 2014-09-14
Utskriftvänlig version