!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighet

Fastighet

Fastighetsplan 2001-14774 från 2002-01-11

Plan som kommunen kan använda inom områden med detaljplan och som t ex kan reglera hur fastighetsindelning, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning, t ex enskilda gator ska utformas.

Detaljplan Dp 92016 från 1995-05-26

Plan som i detalj reglerar markanvändningen. Den bestämmer bebyggelsens utformning och innehåll inom ett visst område, t ex var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till, dvs byggrättens storlek och innehåll. En detaljplan är juridiskt bindande och styrande för bygglovgivning och fastighetsbildning.

Dokument

Detaljplan Dp 92016 Genomförandebeskrivning.pdf 2014-09-14
Detaljplan Dp 92016 Planbeskrivning.pdf 2014-09-14
Detaljplan Dp 92016 Plankarta.pdf 2014-09-14
Fastighetsplan 2001-14774 Planbeskrivning.pdf 2014-09-14
Fastighetsplan 2001-14774 Planbestämmelser.pdf 2014-09-14
Fastighetsplan 2001-14774 Plankarta.pdf 2014-09-14
Utskriftvänlig version