!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar, låst och post

Nycklar och lås, posthantering

Till lägenheten ingår ursprungligen två, tre eller fyra lägenhetsnycklar (beroende på lägenhetens storlek) samt två postboxnycklar. Därutöver finns för närvarande en speciell nyckel för grovsoprummet. Avsikten är att nyckel för postbox samt grovsoprum i närtid ska ersättas med lägenhetsnyckeln.

Föreningen har avtal med en auktoriserad låssmed (Alviks lås AB, Gustavslundsv 169

167 51 Bromma. 08-25 22 00, info@alvikslas.se) där extra lägenhetsnycklar kan

Förteckning över nycklar och utrymmen

Entréport   Lägenhetsnyckel
Cykelrum   Lägenhetsnyckel
Barnvagnsrum   Lägenhetsnyckel
Soprum Kompostering   Lägenhetsnyckel
Grovsoprum   Separat nyckel
Sopskåp för rörelsehindrade   Separat nyckel
Tvättstuga   Lägenhetsnyckel
Lägenhetsförråd källare   Lägenhetsnyckel
Garage   Separat nyckel och kort

Posthantering

Posten levereras till Din postbox i husets entré. 

 

Tidningshållare

Morgontidningen levereras till tidningshållare utanför Din lägenhetsdörr. Är Du bortrest så avbeställ tidningen eller be Din granne tömma hållaren.

Portlås

Trapphusentréerna från stickgatorna är försedda med elektroniska lås som är i funktion mellan klockan 06.00 och 21.00. Porten öppnas med din lägenhetsnyckel.

 

Utskriftvänlig version