!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Våra gemensamma utrymmen

Våra gemensamma utrymmen

Visst är det trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och entréer. Att se till att det är trivsamt också på vindar, i källare, barnvagns- och cykelrum, och att vi lämnar tvättstugor i sådant skick som vi själva vill finna dem. Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök.

Tvättstuga

Tidsbokning i den gemensamma tvättstugan sker på bokningstavlan i anslutning till tvättstugan. Cylindern på bokningstavlan är märkt med Ditt lägenhetsnummer och flyttas med hjälp av en särskild nyckel. Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för att de skall fungera klanderfritt. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan. Uppstår fel på någon maskin, så anmäl detta omgående till Husvärden.

Håll entréerna fria!

Ur brand- och stöldsynpunkt skall dörrar till vind och källare hållas stängda. Det är särskilt viktigt när det gäller s.k. branddörrar. Vi ber Dig uppmärksamma att egna förrådsrum skall vara låsta även om de ej används.

Blockera inte entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för Dig och de andra hyresgästerna utan försvårar också för städpersonalen. Det kan också komma att försvåra framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme.

 

Cykel- och Barnvagnsrum

Förvaringsutrymme för cyklar och barnvagnar finns inom föreningen.

Förråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. P.g.a. att källargolvet ligger i nivå med Mälarens högvattennivå finns risk att golvet kan bli fuktigt. Vi rekommenderar att inte placera pappkartonger och dylikt direkt på betonggolvet.

Utskriftvänlig version