!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Räntepolicy

Räntepolicy Brf Mälarstrand 1

 

Hälften av lånen bör ha rörlig ränta alternativt bindningstid kortare eller lika med 12 mån.

Hälften av lånen ska ha bunden ränta dvs bindningstid längre än 12 månader.

Amortering minst 400.000 kr per år, kan variera över tiden beroende på aktuell budget.

Styrelsen har som uppgift att balansera budget och avgift. 
Styrelsen arbetar för att:     

- avgiften hålls så stabil som möjligt     

- vid stabil eller lägre räntekostnader amorteras mer     

- vid högre räntekostnader amorteras mindre      

- ökad upplåning bör undvikas


Policyn skall ses över minst årligen, i samband med budgetering och vid stora ändringar i ränteläget. 

Styrelsen skall kommunicera ändringar i policyn till medlemmarna.

Stockholm 131010