!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Styrelsen har till uppgift att sköta föreningens löpande förvaltning. Styrelsens ansvar regleras i föreningens stadgar.

Birgitta Bexell, Ordförande

Bengt-Åke Rådsten, Vice ordförande

Marie Wiberg-Svensson, Sekreterare

Christer Persson, Kassör

Olle Hillman, Ledamot

Staffan Haglund, Suppleant

Morteza Rouholamin, Suppleant

 

Kontakta styrelsen:

Utskriftvänlig version